Oncologia în sfera ORL și Covid-19: situația actuală

Recomandări ale Societății Române de ORL și Chirurgie Cervico-Facială, având ca suport ghidul Societății Franceze de Cancerologie Cervico-Facială

Grupul de lucru: Beatric Barry (Paris), Alexandre Bozec (Nice), Ingrid Breuskin (Villejuif)m Nikolas Fakhry (Marseille), Ludovic de Garbory (Bordeaux), Sylvian Moriniere (Tours), Stephane Temam (Villejuif), Phillippe Schultz (Strasbourg), Sebastien Vergez (Toulouse).

Dragi colegi, dragi prieteni,

În contextul actualei pandemii, este necesar să elaborăm recomandări pentru tratamentul pacienților oncologici ORL.

Aceste recomandări sunt valabile atât pentru consultații cât și pentru intervențiile chirurgicale, și sunt modificabile în contextul evoluției pandemiei, a mijloacelor tehnice de care dispune fiecare clinică și a cunoștințelor actuale la tema Covid-19.

Regula ar fi să se limiteze la maxim fluxul pacienților și a personalului medical, extrem de expus în secția ORL, pentru a reduce riscul de contaminare cu virusul SARS-Cov-2. De dorit este să se reducă la strictul necesar indicațiile de endoscopie și fibroscopie ORL, thaheotomii și intervențiile chirurgicale pe calea endonazală.

Aceste recomandări în mod evident trebuie să țină cont de gradul de urgență, de complexitatea intervenției chirurgicale, de riscul contaminării întregii echipe chirurgicale (traheotomie) și de situația locală (dotarea sau nu a spitalelor și a serviciilor de reanimare).

Obiectivul este de a limita la maxim riscul de a pierde șansa de vindecare pentru pacientul oncologic și pentru a anticipa fluxul pacienților cu cancer care va fi la sfârșitul acestei pandemii.

 Se pot defini 3 grupuri de pacienți, în funcție de posibilitatea de amânare:

Grupul A: urgență vitală (dispnee, hemoragie):

 • Se va acționa fără amânare
 • Dacă este posibil la internare, PCR + CT toracic
 • În caz că nu este posibil, pacientul este considerat Covid-19 pozitiv: protecția maximă a echipei medicale conform procedurilor elaborate de fiecare centru.

Grupul B: Oncologia cu riscul de inoperabilitate la termen scurt (4 săptămâni): cancerul mucoaselor căi respiratorii superioare (laringe, faringe, etc), cancerul glandelor salivare evolutiv, cancerul cutanat evolutiv.

În cazul în care nu este necesară traheotomia:

 • În limita posibilităților să nu se amâne intervenția chirurgicală
 • Efectuarea tuturor investigațiilor în regim de internare continuă (imagistică / îngrijirea dinților pana la RT / montare cateter central) pentru a limita circulația pacientului.
 • În caz de imposibilitate de internare a pacientului din cauza epidemiei se va reorienta pacientul la un alt centru ce ar putea asigura chirurgia oncologică

În cazul în care este necesară traheotomia ATENȚIE:

 • Risc important de contaminare a personalului medical
 • Dacă este posibil amânarea chirurgiei sau alternativa radiochimioterapiei

Grupul C: Oncologie cu risc scăzut de inoperabilitate (6-8 săptămâni): cancerele tiroidiene bine diferențiate, cancerele cutanate neevolutive: carcinomul bazocelular, unele cancere ale glandelor salivare sau nodulii atipici ai glandelor salivare fără criterii pentru malignitate, leziunile leucoplazice ale corzilor vocale. Acești pacienți se vor evalua după 6-8 săptămâni și se va lua decizia ținându-se cont de evoluția pandemiei Covid-19.

Consultațiile:
Supravegherea după intervenția pentru cancer: Amânarea în caz că este posibilă, cu următoarele condiții:

 • Medicul currant va trebui să se asigure prin telefon sau prin teleconferință că pacientul nu prezintă semen de recidivă, în cazul prezenței acestora, pacientul va fi chemat la consultație
 • Amânarea investigațiilor paraclinice (imagistica)

Pentru cazurile noi de cancer, pacienții simptomatici sau cei care necesită adaptarea terapeutică (evaluarea după chimioterapie de inducție sau prima evaluare dupa tratament): se vor menține consultațiile.

Aspectele organizatorice:
Este recomandat ca pacienții să fie contactați înainte să vină la consultație sau pentru internare și să se caute semne de infectare COVID-19, eventual orientarea lor direct spre circuitele COVID-19.

În timpul consultației:

 • Limitarea examenelor fibroscopice
 • Orice pacient văzut la consult căruia i s-au examinat CRS trebuie să fie considerat ca potențial COVID-19 pozitiv: măsurile de protecție a personalului trebuie să fie instiuite (ochelari de protecție, mască FFP2, dispozitiv pentru dezinfecție după fiecare pacient).

Internare / chirurgie

 • Depistarea pacienților COVID-19 înaintea intervenției chirurgicale (PCR +/- CT toracic)
 • În cazul COVID-19 pozitiv: amânarea chirurgiei și reorientarea spre serviciile chirurgicale destinate COVID

În cazul amânării intervenției chirurgicale:

 • Luarea deciziei va fi specifică fiecărui caz în parte de echipa ce îngrijește bolnavul.
  Validarea deciziei de amânare se va lua de comisia interdisciplinară cu rezumatul cazului prezentat fiecărui medic ce îngrijește bolnavul.
 • Pacientul va fi contactat telefonic de medicul ORL-ist care îi va explica motivul amânării, îl va informa de termenul următor și va organiza consultarea la distanță permanentă prin telefon sau teleconferință pentru ca în cazul agravării situației, termenii de amânare să fie reevaluați.
 • Este recomandat ca să se elaboreze o listă de pacienți în așteptare în ordinea priorităților
 • Este recomandat să existe o linie telefonică sau o adresă email dedicată pacienților, ca ei să poata lua legătura cu echipa medicală.

 Bibliografie:

 1. Alerte COVID-19 Endoscopies et fibroscopies ORL, chirurgie endonasale, trachéotomie et soins de trachéotomie. SFORL 21 MARS 2020
 2. Liang W, Guan W, Chen R, et al. Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analysis in China. Lancet Oncol 2020; published online Feb 14. http://dx.doi. org/10.1016/S1470-2045(20)30096-6.
 3. Ueda M et al. Managing Cancer CareDduring the COVID-19 Pandemic: Agility and Collaboration Toward a Common Goal. J Natl Compr Canc Netw. 2020 Mar 20:1-4. doi: 10.6004/jnccn.2020.7560.